AVÍS LEGAL

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar els usuaris de www.puigdellivol.com domiciliada a, Ctra. C16-C km 1,8 P.I. Sant Isidre I 08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona), la raó social del Responsable del tractament és FERMIN PUIGDELLIVOL, S. L. , de quina és la seva política de protecció de la privadesa i confidencialitat de les dades de caràcter personal segons el Reglament General de Protecció de dades (RGPD) que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

FERMIN PUIGDELLIVOL, S. L. posa en el seu coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificades en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat Gestió d’Usuaris web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del mateix titular del tractament en el moment d’emplenar el formulari on-line i acceptar de forma expressa el mateix.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins de de poder fer efectiva seva sol·licitud d´informació a través d’aquesta via.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s’organitza FERMIN PUIGDELLIVOL, S. L. , i no seran cedides a cap tercer excepte en els casos que hi hagi una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a FERMIN PUIGDELLIVOL, S. L. , estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les mateixes, rectificar les inexactes o sol·licitar -nela seva supressió quan les dades ja no siguin necessaries.

Els camps del formulari on-line marcats com a obligatoris són d’obligada cumplimentació per poder fer efectiva la seva sol·licitud d´informació.

La Web www.puigdellivol,com ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu tractament automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s’està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de FERMIN PUIGDELLIVOL, S. L. , ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.

La política de cookies del web www.puigdellivol.com es troba determinada en l’apartat corresponent.

La Web www.puigdellivol.com , farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’ells, per aquest motiu si hi ha alguna modificació de les dades l’usuari de la web els comunicarà al Responsable del Tractament, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei de portal i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals competents.