La història

Els seus orígens marquen el 1.736 quan es fundà Fusteria Puigdellívol

L’empresa

Empresa dedicada a la fabricació i a la col·locació de tot tipus de mobiliari i complements relacionats amb el món de la fusta

La feina

Disposem d’un equip humà i técnic amb la suficient experiència per assolir els reptes que ens marquem

L’empresa

Puigdellivol és una empresa dedicada a la fabricació i a la col·locació de tot tipus de mobiliari i complements relacionats amb el món de la fusta, tant sigui a nivel d’exposicions, museus, fires, escenaris com a nivel de decoradors, constructors o particulars.

Disposem d’unes instal.lacions de més de 2.000 m2 amb tot el seu equipament corresponent als serveis oferts, així com un factor humà de més d’una quarentena d’operaris, tots disposats per col·laborar amb tota mena de necessitats.

Oferim tot tipus d’acabats a nivell de lacats, pintats, tenyits, polits, sorrejats, etc…

Equip tècnic format per 7 persones.
Equip administratiu format per 3 persones.
Equip industrial a taller format per 2 encarregats i 18 operaris.
Equip industrial especialitzat en col.locacions, format per 12 operaris.
Equip diversos industrial independents especialitzats en termes específics com poden ser (metal·listeria, gràfica, vidres, etc…)

El nostre Taller